Logo-spinner
Blog

Przygotowanie do ślubu kościelnego

Przygotowanie do ślubu kościelnego

Ślub jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka i nie jest niczym dziwnym, że robi się by był on wydarzeniem niezapomnianym. Aby tak było, poświęca się sporo czasu i energii, na przygotowanie wszystkiego co ze ślubem jest związane. Wybiera się fotografa, miejsce na plener ślubny, sukienkę, garnitur, salę, zastawę, zespół muzyczny, wodzireja... Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik.

 

Nie wystarcza to jednak wtedy, kiedy chce się zawrzeć ślub kościelny czy też konkordatowy. W tym wypadku, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że te sposoby zawarcia małżeństwa podlegają prawu kościelnemu tego wyznania, w którym będzie się wypowiadać słowa małżeńskiej przysięgi.

 

W tym artykule chciałbym przyjrzeć się bliżej zagadnieniu, jaki jest zawieranie ślubu w Kościele Katolickim.
Związek małżeński w perspektywie Kościoła Katolickiego, jest uznawany za sakrament, a więc rzeczywistość, w któ rej poprzez widoczne znaki, w sposób bezpośredni dokonuje się działanie samego Boga. Stąd wynika przekonanie Kościoła, jako instytucji, że do małżeństwa należy się odpowiednio przygotować.Dlatego, w chwili podjęcia decyzji o zawarciu ślubu kościelnego, powinno się przygotować odpowiednie dokumenty.

1. Warto poszukać świadectwa ukończenia nauki religii. Katecheta ww liceum, czy też innej równoważnej szkole, powinien był takie wypisać i wręczyć uczniom wraz ze świadectwem maturalnym. Często, gdy nie posiadamy takiego osobnego, posiadającego parafialną pieczątkę dokumentu, ksiądz w kancelarii zaakceptuje świadectwo maturalne, na którym jest wpisana ocena z religii. Dokument ten jest potrzebny, ze względu na to, że w klasie maturalnej odbywa się tak zwane dalsze przygotowanie do małżeństwa.

 

2. Kolejnym krokiem jest zorientowanie się, gdzie i kiedy odbywają się nauki przedmałżeńskie. Informacji tej udzieli nam ksiądz w kancelarii parafialnej. Warto wiedzieć, że tzw. internetowe kursy przedmałżeńskie, przez wiele polskich diecezji nie są uznawane, a zaświadczenia o udziale w nich, nie będą honorowane. Dlatego, przed zapisaniem się na internetowe kursy, warto zapytać w parafii, czy są one wystarczające.
Jednym z elementów, ale nie jedynym takich nauk są spotkania z doradcą życia rodzinnego, którego zadaniem jest zapoznanie kursantów z Naturalnymi Metodami Planowania rodziny. Z naukami przedślubnymi nie trzeba czekać, ponieważ nie mają one ograniczenia ważności.

 

Kolejną ważną sprawą jest miejsce, w którym ma się odbywać ceremonia. Powinien to być oczywiście kościół (wg prawa kościelnego jest to właściwe miejsce sprawowania sakramentu, a ślub kościelny poza kościołem wymaga stosownej dyspensy od biskupa diecezji). Bez większych problemów sprawy ślubne załatwia się w kościele parafialnym, na terenie którego mieszka jedno z narzeczonych, gdyż parafia ta jest do tego upoważniona. Często jedna, ze względu na t. zw. klimat, narzeczeni chcą wybrać kościół w innym miejscu, np. malowniczy drewniany kościółek w miejskim parku. To też jest możliwe, ale wtedy trzeba pamiętać o:

 

1. Zorientowaniu się, która parafia jest odpowiedzialna za wybrany przez nas kościół.

2. Umówieniu się z proboszczem, wybranego kościoła. [Tu warto wiedzieć o tym, że sprawy ślubu w takim wypadku mogą być załatwione na dwa różne sposoby. Za pomocą t. zw przekazu, albo za pomocą t. zw. licencji. Dotyczy to spisania t. zw. Protokołu przedślubnego. W wypadku przekazu protokół spisuje się w miejscu ślubu, w wypadku licencji w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych] Podczas rozmowy z księdzem warto zapytać, który ze sposobów jest dla niego wygodniejszy, pamiętając jednak, że ostatnie słowo w tej kwestii należeć może do proboszcza miejsca zamieszkania.

 

Wreszcie sam protokół. Jest to rozmowa z księdzem, podczas której usłyszymy sporo pytań, związanych z sytuacjami, które mogą stanowić przeszkodę do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim. Spisuje się go pomiędzy najwcześniej w okolicy półrocza przed samym dniem ślubu. Częściej w okolicy trzech miesięcy przed. Jest on obowiązkowy, jeśli chce się zawrzeć ślub w Kościele Katolickim.
Sama rozmowa może zająć od pół do pełnej godziny, dlatego wielu księży nie spisuje protokołów w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej. Jeszcze inni mają wyznaczony konkretny dzień, kiedy dyżur kancelaryjny, jest poświęcony na takie właśnie sprawy. Jak to jest w danej parafii trzeba się zorientować.
Aby spisać protokół potrzebujemy następujące dokumenty:

1. Dowody osobiste, w celu zweryfikowania tożsamości zainteresowanych.
2. Świadectwa chrztu (jeśli chrzest nie odbywał się w danej parafii, jeśli narzeczeni przyjmowali chrzest w tym samym kościele, w którym planują ślub, to fakt ten będzie odnotowany w księgach chrzcielnych danej parafii.
3. Warto przypomnieć sobie rok swojej pierwszej komunii świętej, jest to jedno z pytań.
4. Teraz przydadzą się nasze świadectwa katechezy i kursów przedmałżeńskich.
5. Dokumenty z urzędu stanu cywilnego (jeśli ślub ma być konkordatowy) lub świadectwo zawarcia ślubu cywilnego (gdy wcześniej został zawarty).

 

W przypadkach bardziej skomplikowanych potrzeba jeszcze kilku innych dokumentów, ale to sprawa na inny artykuł.
Na zakończenie protokołu, otrzymamy od księdza karteczki do spowiedzi, która jest kolejnym warunkiem zawierania ślubu w kościele. Uzasadnienie dla tego przymusu jest proste. Ponieważ zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, to narzeczeni są tymi, którzy udzielają sobie sakramentu, to jak każdy szafarz, powinni pozostawać w stanie łaski uświęcającej, a tę zapewnia przystąpienie do sakramentu pokuty.
I to by było wszystko, gdy chodzi o przygotowanie formalne do zawierania małżeństwa w Kościele Katolickim. Oczywiście w każdej Parafii cała procedura może wyglądać nieco inaczej, dlatego warto jak najszybciej dowiedzieć jak wyglądają poszczególne etapy.